Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019 » Wersja 3.179.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.179.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 19. maja 2019)

  • Wprowadzono oznaczenia dni wolnych na wydrukach list obecności: S - Sobota, N - Niedziela, Ś - Dzień świąteczny.
  • Na wydrukach list płac dodano wiersz z informacją o kwocie dodatku za pracę w porze nocnej.
  • Umożliwiono zdefiniowanie sądu pracy na wydruku świadectwa pracy. Sąd pracy można zdefiniować klikając "Edytuj" na oknie potwierdzenia wydruku świadectwa pracy.