Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019 » Wersja 3.178.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.178.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 27. kwietnia 2019)

Uaktualniono dane urzędów skarbowych w Słowniki - Urzędy skarbowe...

Zmiany w późniejszej wersji 3.179.2019 z dnia 19. maja 2019

Wprowadzono oznaczenia dni wolnych na wydrukach list obecności oraz dodano informacje o kwocie dodatku za pracę w porze nocnej. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie sądu pracy na wydruku świadectwa pracy. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.177.2019 z dnia 6. kwietnia 2019

Uaktualniono dane urzędów skarbowych. Więcej informacji...