Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 2 » Zmiany w wersji 3.176.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.176.2019

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-03-31)

  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano przełącznik "Stosuj ewidencję czasu pracy z zakresem godzinowym" umożliwiający włączenie lub wyłączenie ewidencjonowania zakresu godzin pracy na listach obecności.
  • Wprowadzono modyfikację polegającą na automatycznej zmianie oznaczenia na listach obecności na "PO" (Płatna opieka nad dzieckiem) w przypadku gdy ilość godzin płatnej opieki równa jest ilości godzin czasu pracy w danym dniu.
  • Dodano pole "Numer rachunku" na oknie edycji płacy dla umowy zlecenia i umowy o dzieło umożliwiający zmianę numeru rachunku.
  • Wprowadzono funkcjonalność polegającą na pobieraniu daty wpłynięcia dokumentu poprzez system e-Deklaracje w przypadku dodania dokumentu poprzez zewnętrzny numer referencyjny w Dane - Rejestr wysłanych dokumentów - Dodaj...