Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 2 » Zmiany w wersji 3.175.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.175.2019

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-03-16)

  • Umożliwiono określanie zakresu godzin pracy w umowach. Na oknie dodawania lub edycji umowy w zakładce "Harmonogram" przy polach określających ilość godzin pracy w poszczególne dni tygodnia dodano pola umożliwiające określenie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.
  • Umożliwiono określanie zakresu godzin pracy w ewidencji czasu pracy. Na oknie edycji rodzaju obecności w danym dniu wywołanym w kontekście pracownika z poziomu listy obecności umożliwiono określenie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
  • Dodano informacje o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy na wydruku miesięcznej indywidualnej ewidencji czasu pracy.
  • Na oknie dodawania lub edycji umowy dodano pole "Numer paszportu obcokrajowca".
  • Do tabeli danych na oknie "Pracownicy, umowy" dodano kolumnę "Numer paszportu".
  • Umożliwiono samodzielne definiowanie numerów rachunków dla umów zlecenia i umów o dzieło. Pole umożliwiające zmianę numeru rachunku znajduje się na oknie edycji płacy pracownika.