Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019 » Wersja 3.174.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.174.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 13. lutego 2019)

  • Na oknie dodawania lub edycji pracowników dodano pole "Numer paszportu obcokrajowca".
  • Dodano generowanie raportów RSA (raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek) do pliku generowanego dla Płatnika.
  • Zmodyfikowano wydruki zbiorczych i indywidualnych list płac poprzez dodanie wiersza z informację o formie płatności wynagrodzenia: gotówka lub przelew.

Zmiany w późniejszej wersji 3.175.2019 z dnia 16. marca 2019

Umożliwiono określanie zakresu godzin pracy na listach obecności i w harmonogramie czasu pracy w umowach oraz umożliwiono przypisanie umowom o pracę numerów paszportu. Ponadto umożliwiono samodzielne definiowanie numerów rachunków dla umów zlecenia i umów o dzieło. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.173.2019 z dnia 8. lutego 2019

Umożliwiono wydruk danych pojedynczego pracownika w formie tabeli. Więcej informacji...