Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2018 » Wersja 3.167.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.167.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. grudnia 2018)

  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano opcję "Uwzględniaj dodatki do płacy przy pomniejszeniu wynagrodzenia za okres choroby" (domyślnie włączona). Wyłączenie opcji powoduje nie uwzględnianie dodatków do płacy przy wyliczaniu wynagrodzenia za okres choroby i nie traktowanie ich jako stałego elementu wynagrodzenia.
  • Użytkownikom zdefiniowanym w Konfiguracji - Użytkownicy, którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano również dostęp do Słowników.

Zmiany w późniejszej wersji 3.168.2019 z dnia 8. stycznia 2019

Uaktualniono formularze PIT-11 i PIT-4R oraz poprawiono wyświetlanie okienek przy korzystaniu z czcionek o większej rozdzielczości. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.166.2019 z dnia 19. grudnia 2018

Dodano możliwość przypisania do umowy kodu tytułu ubezpieczenia. Więcej informacji...