Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2018 » Wersja 3.165.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.165.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. grudnia 2018)

  • Umożliwiono tworzenie i eksport dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA do Płatnika. Na oknie "Listy płac" na panelu przycisków dodano przycisk "Płatnik". Ta sama opcja znajduje się w menu głównym "Dane" i w menu podręcznym pod pozycją "Eksport danych do płatnika". Po wybraniu opcji w danym miesiącu należy podać nazwę dla pliku KEDU do którego zostaną wyeksportowane dane z list płac. Utworzony w ten sposób plik należy zaimportować w Płatniku korzystając z opcji Narzędzia - Import dokumentów... Uwaga! W przypadku gdy ubezpieczonym jest również właściciel firmy należy w Konfiguracji w zakładce "Właściciel" podać podstawę wymiaru składek ZUS właściciela.
  • W Konfiguracji w zakładce "Właściciel" dodano pola związane ze składkami odprowadzanymi przez właściciela.

Zmiany w późniejszej wersji 3.166.2019 z dnia 19. grudnia 2018

Dodano możliwość przypisania do umowy kodu tytułu ubezpieczenia. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.164.2019 z dnia 30. listopada 2018

Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku. Więcej informacji...