Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 3 » Zmiany w wersji 3.162.2018

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.162.2018

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2018-11-09)

  • Uaktualniono kalendarz dni roboczych za 2018 z uwagi na niespodziewane ustanowienie dnia 12. listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy. Dokonanie aktualizacji jest niezbędne do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia za listopad 2018.
  • W celu poprawienia estetyki wydruków umożliwiono opcjonalne drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu czyli płynnego przejścia z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego. W celu włączenia drukowania gradientu w nagłówkach należy w Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" włączyć opcję "Nagłówki w formie gradientu". Zmiana dotyczy wszystkich wydruków w których zawarte są jakiekolwiek tabele, ale nie dotyczy wydruków formularzy podatkowych PIT-11 lub PIT-4R.