Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2018 » Wersja 3.160.2018

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.160.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 31. sierpnia 2018)

  • Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności PIT-11 i PIT-4R ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku do systemu e-Deklaracje lub podczas zapisu pliku z deklaracją na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
  • Wprowadzono usprawnienie ergonomiczne przy otwieraniu deklaracji PIT-11 i PIT-4R z użyciem przycisku "PITy" na oknie "Listy płac". Usprawnienie polega na wyświetlaniu dodatkowego podmenu pozwalającego otworzyć deklaracje z lat poprzednich lub deklaracje przyszłoroczną w przypadku grudniowej listy płac przy wypłacaniu wynagrodzeń w miesiącu następującym po miesiącu pracy.