Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 3 » Zmiany w wersji 3.159.2018

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.159.2018

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2018-07-27)

Zmieniono sposób zachowania aplikacji podczas propozycji sporządzenia zapasowej kopii danych. Dotychczas okno z wyborem folderu docelowego otwierało się zawsze na najwyższym poziomie drzewa. Obecnie aplikacja zapamiętuje miejsce ostatniego zapisu i przy kolejnej propozycji otwiera okno dialogowe na tym samym folderze.