Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2018 » Wersja 3.158.2018

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.158.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. czerwca 2018)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.159.2018 z dnia 27. lipca 2018

Zmieniono sposób zachowania aplikacji podczas propozycji sporządzenia zapasowej kopii danych. Dotychczas okno z wyborem folderu docelowego otwierało się zawsze na najwyższym poziomie drzewa. Obecnie aplikacja zapamiętuje miejsce ostatniego zapisu i przy kolejnej propozycji otwiera okno dialogowe na tym samym folderze. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.157.2018 z dnia 14. maja 2018

Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO. Więcej informacji...