Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2018 » Wersja 3.156.2018

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.156.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. kwietnia 2018)

W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników. Rejestrowane są między innymi takie operacje jak otwarcie i zamknięcie programu oraz otwarcia okien. Rejestrowanie zdarzeń odbywa się w kontekście użytkowników, okien i konkretnych danych. Oprócz użytkownika i operacji rejestrowany jest czas zdarzenia. Okno rejestru operacji dostępne jest w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy" pod opcją "Rejestr operacji" dostępną spod prawego przycisku myszy. Rejestrowanie zdarzeń domyślnie jest wyłączone. Aby je uaktywnić należy włączyć opcję "Rejestruj operacje użytkowników" w Konfiguracji w zakładce "Użytkownicy".

Zmiany w późniejszej wersji 3.157.2018 z dnia 14. maja 2018

Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.155.2018 z dnia 10. kwietnia 2018

Wprowadzono wymaganie co do mocy hasła użytkowników, aby zawierało małe i wielkie litery oraz znaki specjalne. Więcej informacji...