Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2018 » Wersja 3.155.2018

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.155.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. kwietnia 2018)

Wprowadzono wymaganie co do haseł użytkowników, aby składało się z co najmniej ośmiu znaków, zawierało co najmniej po jednej małej i wielkiej literze oraz cyfrę i znak specjalny. Podczas dodawania lub modyfikacji danych użytkownika w Konfiguracji w zakładce Użytkownicy jest to wymagane, aby zapisać zmiany. Zaleca się modyfikację istniejących haseł według powyższych kryteriów co wynika z wymagań stawianych przez RODO.

Zmiany w późniejszej wersji 3.154.2018 z dnia 10. kwietnia 2018

Poprawiono stabilność pracy aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.153.2018 z dnia 6. kwietnia 2018

Uaktualniono wartość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe z 1,80% na obowiązującą od kwietnia 2018 wartość 1,67%. Więcej informacji...