Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2018 » Wersja 3.152.2018

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.152.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 27. marca 2018)

  • Umożliwiono generowanie pliku dla bankowości elektronicznej zawierającego polecenia przelewów za wynagrodzenia, składki ZUS oraz podatki. Opcja umożliwia szybkie realizowanie płatności po wygenerowaniu pliku i zaimportowaniu go w banku. Na oknie "Listy płac" dodano przycisk "Bank" umożliwiający wygenerowanie poleceń przelewów za dany miesiąc. Plik może opcjonalnie zawierać polecenia wypłat wynagrodzeń, składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy.
  • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pola "Urząd skarbowy", "Numer konta urzędu skarbowego" oraz "Indywidualne konto płatnika składek ZUS". Dane te są niezbędne w celu umożliwienia generowania pliku poleceń przelewów.
  • W Konfiguracji dodano zakładkę "Dane kontaktowe" do której przeniesiono z zakładki "Dane firmy" dane kontaktowe firmy takie jak telefon, faks, e-mail i adres firmowej strony www.