Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017 » Wersja 3.142.2018

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.142.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. grudnia 2017)

  • Umożliwiono wydruk zaświadczeń o zarobkach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych oraz rocznych. Dotychczas zaświadczenia były drukowane wyłącznie kwartalne. Po wybraniu opcji "Drukuj" na oknie "Pracownicy, umowy" lub "Listy płac" pozycja "Drukuj zaświadczenie o zarobkach" zawiera podmenu umożliwiające wskazanie okresu.
  • Umożliwiono drukowanie zbiorczych list płac oraz zbiorczych list obecności tylko dla pracowników uwidocznionych w widoku tabeli. Możliwe jest więc drukowanie odrębnych list tylko dla zaznaczonych na drzewach bocznych działów lub stanowisk służbowych. Włączenie filtra w formie drzew bocznych dla stanowisk służbowych lub działów można dokonać w menu głównym "Widok".
  • Rozszerzono działanie schowka (opcja Edycja - Kopiuj, pod skrótem klawiszowym Ctrl + C). Obecnie dane do schowka kopiowane są też do systemowego schowka tekstowego co umożliwia ich użycie w zewnętrznych aplikacjach, np. w Excelu lub Notatniku. Kopiowane są zawsze zaznaczone wiersze więc w przypadku okien umożliwiających zaznaczenie wielu wierszy możliwe jest skopiowanie całych serii danych. Zawsze w pierwszym wierszu umieszczane są nazwy kolumn rozdzielone tabulatorem, a następnie znajdują się kolejne wiersze danych zaznaczonych kursorem. Kopiowane są wyłącznie te kolumny, które znajdują się w Widoku. Konfigurację kolumn można zmienić w opcją Widok (niebieska ikona na pasku przycisków).