Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 6 » Zmiany w wersji 3.139.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.139.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 31. października 2017)

  • Na oknie "Pracownicy, umowy" podczas dodawania lub edycji umowy o dzieło lub umowy zlecenie w zakładce "Ustawienia" umożliwiono wybranie stawki podatku dochodowego jako "20% (cudzoziemcy)". Wskazanie takiej stawki podatku powoduje wyliczanie podatku ryczałtem w stawce 20% bez uwzględniania kwoty wolnej, kosztów uzyskania oraz odliczania części składki zdrowotnej.
  • Umożliwiono wyliczanie zasiłku macierzyńskiego płatnego w 80%. Na oknie edycji list obecności dodano nowy rodzaj nieobecności "Urlop macierzyński (płatne z ZUS 80%)", a dotychczasowy urlop macierzyński zmienił nazwę na "Urlop macierzyński (płatne z ZUS 100%)".
  • Umożliwiono wskazanie rodzaju umowy podczas tworzenia aneksów do umów na oknie "Pracownicy, umowy". W przypadku użycia opcji na umowach cywilnoprawnych zamiast aneksów tworzą się nowe umowy z przepisanymi danymi pracownika.
  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano opcję "Drukuj na pustych listach obecności zakres godzin pracy i wyszarzone pola dni wolnych" (domyślnie włączone). Wyłączenie opcji powoduje usunięcie z list obecności informacji o zakresie godzin pracy w danym dniu oraz nie wyszarzanie na wydrukach dni wolnych.
  • Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka (Ctrl + V).