Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017 » Wersja 3.139.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.139.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 31. października 2017)

  • Na oknie "Pracownicy, umowy" podczas dodawania lub edycji umowy o dzieło lub umowy zlecenie w zakładce "Ustawienia" umożliwiono wybranie stawki podatku dochodowego jako "20% (cudzoziemcy)". Wskazanie takiej stawki podatku powoduje wyliczanie podatku ryczałtem w stawce 20% bez uwzględniania kwoty wolnej, kosztów uzyskania oraz odliczania części składki zdrowotnej.
  • Umożliwiono wyliczanie zasiłku macierzyńskiego płatnego w 80%. Na oknie edycji list obecności dodano nowy rodzaj nieobecności "Urlop macierzyński (płatne z ZUS 80%)", a dotychczasowy urlop macierzyński zmienił nazwę na "Urlop macierzyński (płatne z ZUS 100%)".
  • Umożliwiono wskazanie rodzaju umowy podczas tworzenia aneksów do umów na oknie "Pracownicy, umowy". W przypadku użycia opcji na umowach cywilnoprawnych zamiast aneksów tworzą się nowe umowy z przepisanymi danymi pracownika.
  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano opcję "Drukuj na pustych listach obecności zakres godzin pracy i wyszarzone pola dni wolnych" (domyślnie włączone). Wyłączenie opcji powoduje usunięcie z list obecności informacji o zakresie godzin pracy w danym dniu oraz nie wyszarzanie na wydrukach dni wolnych.
  • Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka (Ctrl + V).

Zmiany w późniejszej wersji 3.140.2017 z dnia 17. listopada 2017

Poprawiono wyświetlanie nazw certyfikatów przy wysyłce JPK dla których nie ustawiono przyjaznej nazwy oraz wygodę użycia opcji Znajdź i wpisywania tekstów składających się z wielu wierszy. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.138.2017 z dnia 13. października 2017

Na wydrukach pustych list obecności wyszarzono pola w dniach wolnych według harmonogramu oraz wprowadzono czerwoną czcionkę dat w przypadku przekroczenia terminów kolejnego badania lekarskiego lub szkolenia BHP. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie w rozliczanej firmie działów oraz stanowisk służbowych i zaszeregowywanie pracowników do odpowiednich działów lub stanowisk. Więcej informacji...