Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017 » Wersja 3.138.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.138.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 13. października 2017)

  • Zmodyfikowano wydruk pustej listy obecności. Pola dla dni w których pracownik według harmonogramu nie pracuje są wyszarzone. Ponadto w rogu każdego pola drobnym drukiem w dniach pracujących umieszczono zakres godzin pracy.
  • W przypadku przekroczenia terminu badań lekarskich lub szkolenia BHP czcionka daty z terminem kolejnego badania lub szkolenia jest pogrubiona i w kolorze czerwonym. Aby alerty był widoczny musi być włączona dostępność kolumn "Termin kolejnego badania lekarskiego" oraz "Termin kolejnego szkolenia BHP" na oknie "Pracownicy, umowy".
  • Na głównym pasku przycisków dodano przycisk "Słowniki" (ikona z brązową książką) pod którym znajduje się menu zawierające dwa nowe słowniki: "Działy lub jednostki organizacyjne" oraz "Stanowiska służbowe". Słowniki umożliwiają wprowadzenie w rozliczanej firmie struktury organizacyjnej oraz podziału na stanowiska służbowe.
  • Na oknie dodawania lub edycji nowej umowy lub aneksu dodano pola wyboru umożliwiające przypisanie pracownika do działu lub jednostki organizacyjnej oraz do stanowiska służbowego. Aplikacja nie zawiera predefiniowanych działów ani stanowisk dlatego w przypadku chęci korzystania z tej funkcjonalności należy sobie we własnym zakresie w słownikach stworzyć potrzebne struktury.
  • Na oknie dodawania lub edycji wzorca umowy o pracę na oknie dodano pola wyboru umożliwiające wskazanie dla szablonu umowy działu lub jednostki organizacyjnej oraz stanowiska służbowego, którego szablon dotyczy. Aplikacja nie zawiera predefiniowanych działów ani stanowisk dlatego w przypadku chęci korzystania z tej funkcjonalności należy sobie we własnym zakresie w słownikach stworzyć potrzebne struktury.
  • Na oknach "Pracownicy, umowy", "Listy obecności", "Listy płac" oraz "Wzorce umów" dodano w widoku tabeli kolumny "Dział lub jednostka organizacyjna" oraz "Stanowisko służbowe".
  • Na oknach "Pracownicy, umowy", "Listy obecności", "Listy płac" oraz "Wzorce umów" dodano drzewa boczne umożliwiające filtrowanie danych w tabelach na podstawie działu lub jednostki organizacyjnej oraz stanowisk służbowych. Dostępność drzew można włączyć w menu głównym "Widok".

Zmiany w późniejszej wersji 3.139.2017 z dnia 31. października 2017

Umożliwiono stosowanie 20% stawki podatku dochodowego dla cudzoziemców oraz wyliczanie zasiłku macierzyńskiego płatnego 80%. Ponadto umożliwiono wybór rodzaju umów podczas aneksowania. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.137.2017 z dnia 29. września 2017

Umożliwiono podanie na umowach cywilnoprawnych daty następnego szkolenia BHP oraz daty okresowego badania lekarskiego.  Więcej informacji...