Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017 » Wersja 3.137.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.137.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 29. września 2017)

Na oknie dodawania lub edycji umowy zlecenia lub umowy o dzieło dodano zakładkę "Badania i szkolenia", a na niej pola "Data badania okresowego" oraz "Data szkolenia BHP" umożliwiające określenie daty następnego szkolenia BHP oraz daty następnego okresowego badania lekarskiego.

Zmiany w późniejszej wersji 3.138.2017 z dnia 13. października 2017

Na wydrukach pustych list obecności wyszarzono pola w dniach wolnych według harmonogramu oraz wprowadzono czerwoną czcionkę dat w przypadku przekroczenia terminów kolejnego badania lekarskiego lub szkolenia BHP. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie w rozliczanej firmie działów oraz stanowisk służbowych i zaszeregowywanie pracowników do odpowiednich działów lub stanowisk. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.136.2017 z dnia 8. września 2017

Umożliwiono wiązanie ze sobą umów tego pracownika w celu zachowania ciągłości danych w zestawieniach i deklaracjach PIT. Więcej informacji...