Strona główna » Historia zmian » Kadry i Płace » 3.133.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.133.2017

(Data wydania 2017-08-13)

Na listach płac z płacy wyodrębniono składnik informujący osobno o wysokości wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach płatnych 50% i płatnych 100%. Konsekwencją tego jest pojawienie się nowej kolumny "Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach [zł]" w widoku danych na oknie "Lista płac" oraz pola edycyjnego o tej samej nazwie na oknie edycji płacy. Ponadto na wydrukach zbiorczej listy płac, indywidualnej listy płac oraz zestawieniu składników i kosztów pozapłacowych dodano również wiersz (pozycję) z kwotą wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.