Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017 » Wersja 3.133.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.133.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 13. sierpnia 2017)

Na listach płac z płacy wyodrębniono składnik informujący osobno o wysokości wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach płatnych 50% i płatnych 100%. Konsekwencją tego jest pojawienie się nowej kolumny "Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach [zł]" w widoku danych na oknie "Lista płac" oraz pola edycyjnego o tej samej nazwie na oknie edycji płacy. Ponadto na wydrukach zbiorczej listy płac, indywidualnej listy płac oraz zestawieniu składników i kosztów pozapłacowych dodano również wiersz (pozycję) z kwotą wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Zmiany w późniejszej wersji 3.134.2017 z dnia 25. sierpnia 2017

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.132.2017 z dnia 16. czerwca 2017

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji. Więcej informacji...