Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017 » Wersja 3.127.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.127.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. maja 2017)

  • Wprowadzono możliwość wyliczania zasiłku rehabilitacyjnego. W tym celu należy na listach obecności zaznaczyć w okresie, kiedy pracownik przebywał na tymże zasiłku nieobecność "Zasiłek rehabilitacyjny".
  • Wprowadzono możliwość wyliczania zasiłku po 14-dniach nieobecności dla pracowników powyżej 50-tego roku życia. W tym celu należy takim pracownikom na oknie edycji umowy w zakładce "Ustawienia" włączyć opcję "Zasiłek wypłacany po 14 dniach choroby".