Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017 » Wersja 3.124.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.124.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. marca 2017)

  • Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11 i PIT-4R do systemu e-Deklaracje autoryzowanych z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Na oknie potwierdzenia wysyłki deklaracji dodano pole "Metoda autoryzacji" pozwalające wskazać czy deklaracja ma być autoryzowana danymi podatnika i jego przychodem w latach ubiegłych czy z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano opcję "Na liście płac nie drukuj umów cywilno-prawnych". Zaznaczenie opcji powoduje nie umieszczanie na wydrukach list płac wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

Zmiany w późniejszej wersji 3.125.2017 z dnia 30. marca 2017

Wprowadzono sortowanie nazwisk w kolejności alfabetycznej na wydrukach list obecności, zbiorczej listy płac oraz ewidencji czasu pracy. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.123.2017 z dnia 10. marca 2017

Usprawniono działanie przycisku "Pokazuj nieaktywne" na oknie "Pracownicy, umowy". Więcej informacji...