Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 7 » Zmiany w wersji 3.124.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.124.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-03-14)

  • Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11 i PIT-4R do systemu e-Deklaracje autoryzowanych z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Na oknie potwierdzenia wysyłki deklaracji dodano pole "Metoda autoryzacji" pozwalające wskazać czy deklaracja ma być autoryzowana danymi podatnika i jego przychodem w latach ubiegłych czy z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano opcję "Na liście płac nie drukuj umów cywilno-prawnych". Zaznaczenie opcji powoduje nie umieszczanie na wydrukach list płac wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.