Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017 » Wersja 3.123.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.123.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. marca 2017)

Usprawniono działanie przycisku "Pokazuj nieaktywne" na oknie "Pracownicy, umowy". Obecnie przy wyłączonym przycisku wyświetlane są tylko umowy aktywne te same, które w bieżącej liście płac i liście obecności.

Zmiany w późniejszej wersji 3.124.2017 z dnia 14. marca 2017

Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11 i PIT-4R do systemu e-Deklaracje autoryzowanych z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz umożliwiono wykluczenie z wydruków list płac umów cywilno-prawnych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.122.2017 z dnia 21. lutego 2017

Dodano obsługę nieobecności z powodu leczenia szpitalnego płatne 70% podstawy wymiaru. Więcej informacji...