Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017 » Wersja 3.121.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.121.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. lutego 2017)

Umożliwiono wybór zakresu dat na wydruku zestawienia kosztów pracodawcy z jakiego ma być sporządzony wydruk. Wydruk dostępny jest na oknie "Listy płac" pod przyciskiem "Drukuj".

Zmiany w późniejszej wersji 3.122.2017 z dnia 21. lutego 2017

Dodano obsługę nieobecności z powodu leczenia szpitalnego płatne 70% podstawy wymiaru. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.120.2017 z dnia 8. lutego 2017

Umożliwiono ręczne modyfikowanie składników płacowych, odliczeń i kosztów pozapłacowych oraz umożliwiono zmianę średniego wynagrodzenia branego do wyliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby. Więcej informacji...