Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 8 » Zmiany w wersji 3.120.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.120.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-02-08)

  • Umożliwiono ręczne modyfikowanie składników płacowych, odliczeń i kosztów pozapłacowych. Na oknie edycji płacy pracownika z poziomu okna "Listy płac" dodano w zakładkach "Odliczenia" i "Koszty pozapłacowe" przełącznik "Ręczne wprowadzanie odliczeń i kosztów pozapłacowych" (domyślnie wyłączony). Wyłączenie przełącznika daje możliwość ręcznej zmiany wartości, których program nie modyfikuje.
  • Umożliwiono zmianę średniego wynagrodzenia branego do wyliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby. W przypadku gdy na oknie edycji płacy pracownika na oknie "Listy płac" wypełnione zostanie pole "Wynagrodzenie za okres choroby" lub "Zasiłek" przy polach pojawia się niebieska ikona. Wybranie opcji powoduje możliwość zmiany średniej.