Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 8 » Zmiany w wersji 3.117.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.117.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-01-31)

  • Wprowadzono możliwość zastosowania nieobecności tytułem urlopu ojcowskiego. Nowy rodzaj nieobecności dostępny jest na oknie edycji listy obecności dostępnej oraz pod przyciskiem "Wpisz nieobecności" z poziomu widoku "Listy obecności".
  • Uaktualniono wzór świadectwa pracy wedle wzoru obowiązującego od stycznia 2017 roku. Świadectwo pracy dostępne jest na oknie "Pracownicy, umowy" pod przyciskiem "Drukuj".
  • Rozszerzono wydruki ewidencji czasu pracy dostępne z poziomu okna "Listy obecności" o podsumowania urlopów rodzicielskich i ojcowskich.
  • Wprowadzono wyliczanie zasiłków chorobowych w przypadku stosowania nieobecności z powodu choroby płatnych przez ZUS.