Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017 » Wersja 3.117.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.117.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 31. stycznia 2017)

  • Wprowadzono możliwość zastosowania nieobecności tytułem urlopu ojcowskiego. Nowy rodzaj nieobecności dostępny jest na oknie edycji listy obecności dostępnej oraz pod przyciskiem "Wpisz nieobecności" z poziomu widoku "Listy obecności".
  • Uaktualniono wzór świadectwa pracy wedle wzoru obowiązującego od stycznia 2017 roku. Świadectwo pracy dostępne jest na oknie "Pracownicy, umowy" pod przyciskiem "Drukuj".
  • Rozszerzono wydruki ewidencji czasu pracy dostępne z poziomu okna "Listy obecności" o podsumowania urlopów rodzicielskich i ojcowskich.
  • Wprowadzono wyliczanie zasiłków chorobowych w przypadku stosowania nieobecności z powodu choroby płatnych przez ZUS.

Zmiany w późniejszej wersji 3.118.2017 z dnia 4. lutego 2017

Podwyższono podstawę wymiaru chorobowego w 2017 roku dla pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.116.2017 z dnia 24. stycznia 2017

Wprowadzono możliwość wydrukowania urzędowego poświadczenia odbioru UPO oraz umożliwiono usuwanie wpisów na oknie rejestru wysłanych dokumentów. Więcej informacji...