Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017 » Wersja 3.116.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.116.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 24. stycznia 2017)

  • Wprowadzono możliwość wydrukowania UPO - urzędowego poświadczenia odbioru. Opcja dostępna jest pod przyciskiem "Pobierz UPO" dostępnym na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów..." dostępnym z poziomu okna edycji deklaracji PIT-11 i PIT-4R.
  • Dodano przycisk "Usuń" umożliwiający usuwanie wpisów na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów..." dostępnym z poziomu okna edycji deklaracji PIT-11 i PIT-4R.

Zmiany w późniejszej wersji 3.117.2017 z dnia 31. stycznia 2017

Wprowadzono możliwość zastosowania nieobecności tytułem urlopu ojcowskiego oraz uaktualniono wzór świadectwa pracy wedle wzoru obowiązującego od stycznia 2017 roku. Ponadto rozszerzono wydruki ewidencji czasu pracy o podsumowania urlopów rodzicielskich i ojcowskich oraz wprowadzono wyliczanie zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.115.2017 z dnia 19. stycznia 2017

Wprowadzono możliwość przywrócenia domyślnych wartości w deklaracjach PIT-11 i PIT-4R oraz wprowadzono poprawki mające na celu poprawę niezawodności programu. Więcej informacji...