Strona główna » Historia zmian » Kadry i Płace » 3.116.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.116.2017

(Data wydania 2017-01-24)

  • Wprowadzono możliwość wydrukowania UPO - urzędowego poświadczenia odbioru. Opcja dostępna jest pod przyciskiem "Pobierz UPO" dostępnym na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów..." dostępnym z poziomu okna edycji deklaracji PIT-11 i PIT-4R.
  • Dodano przycisk "Usuń" umożliwiający usuwanie wpisów na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów..." dostępnym z poziomu okna edycji deklaracji PIT-11 i PIT-4R.