Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017 » Wersja 3.113.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.113.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. stycznia 2017)

  • Wprowadzono możliwość wysyłania deklaracji PIT-11 i PIT-4R poprzez e-Deklaracje.
  • Na oknie edycji formularzy PIT dodano przycisk "Wyślij przez e-Deklaracje". Wciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wysyłkę bądź zapis formularza do pliku XML. Po wybraniu opcji wysyłki wyświetlane jest okno żądania podania danych autoryzacyjnych. Wysłany dokument umieszczany jest w rejestrze dokumentów wysłanych z poziomu, którego można wygenerować UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
  • Na oknie edycji formularzy PIT dodano przycisk "Rejestr wysłanych dokumentów". Lista zawiera listę wszystkich formularzy wysłanych do e-Deklaracje. Rejestr zawiera informacje o numerze referencyjnym, statusie, rodzaju dokumentu, czasie wysłania, czasie ostatniej weryfikacji statusu oraz informację czy dostępne jest UPO. Możliwe jest również podejrzenie źródła dokumentu w formacie XML oraz wygenerowanie UPO.
  • Na potrzeby e-Deklaracji rozszerzono Konfigurację o zakładkę "Dane właściciela". W przypadku gdy płatnikiem podatku jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarzą należy tam podać dane właściciela firmy. Jeśli zostały one podane do e-Deklaracji brane są dane właściciela w przeciwnym razie dane firmy z zakładki "Dane firmy".

Zmiany w późniejszej wersji 3.114.2017 z dnia 12. stycznia 2017

Poprawiono generowanie formularza PIT-4R. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.112.2017 z dnia 30. grudnia 2016

Poprawiono stabilność, ergonomiczność oraz szybkość pracy aplikacji. Więcej informacji...