Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 8 » Zmiany w wersji 3.113.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.113.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-01-06)

  • Wprowadzono możliwość wysyłania deklaracji PIT-11 i PIT-4R poprzez e-Deklaracje.
  • Na oknie edycji formularzy PIT dodano przycisk "Wyślij przez e-Deklaracje". Wciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wysyłkę bądź zapis formularza do pliku XML. Po wybraniu opcji wysyłki wyświetlane jest okno żądania podania danych autoryzacyjnych. Wysłany dokument umieszczany jest w rejestrze dokumentów wysłanych z poziomu, którego można wygenerować UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
  • Na oknie edycji formularzy PIT dodano przycisk "Rejestr wysłanych dokumentów". Lista zawiera listę wszystkich formularzy wysłanych do e-Deklaracje. Rejestr zawiera informacje o numerze referencyjnym, statusie, rodzaju dokumentu, czasie wysłania, czasie ostatniej weryfikacji statusu oraz informację czy dostępne jest UPO. Możliwe jest również podejrzenie źródła dokumentu w formacie XML oraz wygenerowanie UPO.
  • Na potrzeby e-Deklaracji rozszerzono Konfigurację o zakładkę "Dane właściciela". W przypadku gdy płatnikiem podatku jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarzą należy tam podać dane właściciela firmy. Jeśli zostały one podane do e-Deklaracji brane są dane właściciela w przeciwnym razie dane firmy z zakładki "Dane firmy".