Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2016 » Wersja 3.109.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.109.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. listopada 2016)

  • Na oknie "Pracownicy, umowy" umożliwiono filtrowanie danych po dacie rozpoczęcia pracy. Filtr na stałe można włączyć korzystając z opcji "Widok" - "Pokazuj daty zatrudnienia". Filtr ma formę drzewa widocznego z lewej strony okna. Zaznaczenie na liście danego roku, miesiąca lub dnia powoduje ograniczenie głównego widoku tylko do umów zawartych w zaznaczonym zakresie dat.
  • Na oknie "Pracownicy, umowy" umożliwiono filtrowanie danych po rodzajach zatrudnienia. Filtr na stałe można włączyć korzystając z opcji "Widok" - "Pokazuj rodzaje zatrudnienia". Filtr ma formę listy widocznej z lewej strony. Zaznaczenie na liście danego rodzaju zatrudnienia powoduje ograniczenie głównego widoku tylko do zaznaczonego rodzaju zatrudnienia.
  • W Konfiguracji w zakładce "Archiwizacja" dodano przycisk "Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej". Po wciśnięciu przycisku otwarta zostaje lista zawierająca wszystkie automatycznie zachowane kopie danych. Menadżer umożliwia przywrócenie danych z kopii poprzez użycie przycisku "Przywróć" lub podwójne kliknięcie danego wpisu oraz usunięcie wybranych kopii. W przypadku wybrania opcji przywracania danych sporządzana jest również kopia aktualnej bazy.
  • W przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych lub na komputerze z niewłaściwie funkcjonującymi sterownikami bazy danych na oknie z komunikatem o błędzie pojawiły się przycisku "Importuj" oraz "Archiwum". Pierwszy umożliwia wczytanie bazy z posiadanej kopii zewnętrznej drugi natomiast otwiera opisany wyżej Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej.