Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2016 » Wersja 3.108.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.108.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. listopada 2016)

  • Na oknie dodawania lub edycji danych pracownika w sekcji "Ustawienia" dodano pole "Stawka podatku dochodowego" umożliwiającego wskazanie czy podatek dochodowy za pracownika ma być odprowadzany w stawce 18% czy 32%.
  • Na oknie "Pracownicy, umowy" dodano kolumnę "Stawka podatku" zawierającą informację o stawce podatku dochodowego odprowadzanego za pracownika.
  • Na oknie dodawania lub edycji danych pracownika w sekcji "Dane pracownika" dodano pole "Urząd skarbowy" umożliwiającego wskazanie urzędu skarbowego w którym pracownik rozlicza podatek dochodowy. Informacja wskazana w tym miejscu pobierana jest do formularzy PIT-11.
  • Do widoku tabeli na oknie "Pracownicy, umowy" dodano kolumnę "Urząd skarbowy" z informacją o urzędzie skarbowym pracownika.
  • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pole "Urząd skarbowy" umożliwiające wskazanie urzędu skarbowego pracodawcy. Informacja w skazana w tym miejscu pobierana jest do formularzy PIT-4R.
  • Zarówno na oknie edycji pracownika jak i w Konfiguracji możliwe jest wskazanie urzędu skarbowego z gotowej listy. Lista zawiera wszystkie polskie urzędy skarbowe.

Zmiany w późniejszej wersji 3.109.2016 z dnia 18. listopada 2016

Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum. Ponadto umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.107.2016 z dnia 14. października 2016

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z aplikacją. Więcej informacji...