Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2016 » Wersja 3.105.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.105.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 23. września 2016)

  • Do wydruku rachunku do umowy zlecenia lub umowy o dzieło dodano PESEL pracownika.
  • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.106.2016 z dnia 30. września 2016

Wprowadzono obsługę nowych rodzajów nieobecności: nieobecność usprawiedliwiona płatna oraz nieobecność usprawiedliwiona bezpłatna oraz wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie wyliczania na oknach oczekiwania na wyliczenie wynagrodzeń oraz podsumowania nieobecności. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.104.2016 z dnia 16. września 2016

Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji. Więcej informacji...