Strona główna » Historia zmian » Kadry i Płace » 3.105.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.105.2016

(Data wydania 2016-09-23)

  • Do wydruku rachunku do umowy zlecenia lub umowy o dzieło dodano PESEL pracownika.
  • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.