Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2016 » Wersja 3.103.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.103.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 8. września 2016)

  • Na oknie dodawania oraz edycji pracownika w zakładce "Zatrudnienie" dodano sekcję "Potrącenia", a tam pole "Zajęcie komornicze" umożliwiające podania kwoty, która w każdym miesiącu będzie potrącana z płacy danego pracownika tytułem zajęcia komorniczego.
  • Na oknie "Pracownicy, umowy" dodano do widoku danych kolumnę "Zajęcie komornicze [zł]".
  • Na oknie edycji płacy pracownika na oknie "Listy płac" dodano do sekcji "Potrącenia" pole "Zajęcie komornicze". Wpisane tam kwoty przepisywane są w każdym miesiącu z kartoteki pracownika i odejmowane są od wyliczonej kwoty do wypłaty.
  • Na oknie "Listy płac" do widoku danych dodano kolumnę "Zajęcie komornicze [zł]".
  • Na wydruku zaświadczenia o zarobkach dodano informacje o zajęciach komorniczych.
  • Na wydruku indywidualnej listy płac dodano pozycję z informacją o kwocie zajęcia komorniczego.
  • Na wydruku zbiorczej listy płac dodano pozycję z informacją o kwocie zajęcia komorniczego.
  • Na wydruku składników płacowych dodano pozycję z informacją o kwocie zajęcia komorniczego.

Zmiany w późniejszej wersji 3.104.2016 z dnia 16. września 2016

Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.101.2016 z dnia 30. sierpnia 2016

Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania. Więcej informacji...