Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2016 » Wersja 2.89.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.89.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. lutego 2016)

  • Zastosowano nową, napisaną od podstaw, bibliotekę do generowania plików PDF (Portable Document Format). Obecnie wydruki zapisywane do PDF są w pełni zgodne zarówno z podglądem wydruku jak i z wydrukiem rzeczywistym wysyłanym do drukarki. Ponadto wydruki PDF posiadają szare nagłówki tabel, a kolory oraz kroje czcionek są zgodne z ustawieniami w Konfiguracji. Plik wynikowy poddawany jest kompresji przez co ma mniejszą objętość. W testach nie wykryto problemów z brakiem możliwości otwarcia wygenerowanych plików, a także problemów z wyświetlaniem czcionek na urządzeniach Apple. Generowanie plików trwa zauważalnie szybciej, a aplikacja ma zwiększoną stabilność objawiającą się brakiem problemów z generowaniem błędów podczas zapisu do PDF. Z uwagi na krótszy i prostszy kod źródłowy biblioteki aplikacja ma zmniejszony rozmiar wynikowego pliku wykonywalnego EXE.
  • Umożliwiono zapis wydruków deklaracji PIT do plików PDF. Na oknie edycji deklaracji umieszczono przycisk "Zapisz do PDF" umożliwiający zrzut wydruku deklaracji.

Zmiany w późniejszej wersji 2.90.2016 z dnia 3. marca 2016

Wprowadzono możliwość zmiany daty i miejsca wystawienia świadectwa pracy oraz dodano punkt "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy" do umowy o pracę. Ponadto wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu). Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.88.2016 z dnia 12. lutego 2016

Na oknie edycji list obecności dodano informacje na temat pozostałych do wykorzystania dni urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego oraz na żądanie. Ponadto dodano wydruk zbiorczej rocznej ewidencji czasu pracy oraz pozycje "Zaliczka na podatek dochodowy" oraz "Pobrana zaliczka na podatek dochodowy" na rachunkach do umowy o dzieło i umowy zlecenia.  Więcej informacji...