Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2016 » Wersja 2.88.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.88.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. lutego 2016)

  • Na oknie edycji list obecności dodano zakładkę "Do wykorzystania". Zawarto tam informacje na temat pozostałych do wykorzystania dni urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego oraz na żądanie.
  • Dodano wydruk zbiorczej rocznej ewidencji czasu pracy. Wydruk dostępny jest poprzez opcję "Drukuj zbiorczą roczną ewidencję czasu pracy..." dostępną po naciśnięciu przycisku "Drukuj" z poziomu widoku okna "Listy obecności".
  • Na rachunku do umowy o dzieło i umowę zlecenia dodano pozycje "Zaliczka na podatek dochodowy" oraz "Pobrana zaliczka na podatek dochodowy", a usunięto "Zaliczka do urzędu skarbowego".

Zmiany w późniejszej wersji 2.89.2016 z dnia 22. lutego 2016

Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF oraz umożliwiono zapis wydruków deklaracji PIT do plików PDF. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.87.2016 z dnia 3. lutego 2016

W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2. Więcej informacji...