Strona główna » Historia zmian » Kadry i Płace » 2.88.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.88.2016

(Data wydania 2016-02-12)

  • Na oknie edycji list obecności dodano zakładkę "Do wykorzystania". Zawarto tam informacje na temat pozostałych do wykorzystania dni urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego oraz na żądanie.
  • Dodano wydruk zbiorczej rocznej ewidencji czasu pracy. Wydruk dostępny jest poprzez opcję "Drukuj zbiorczą roczną ewidencję czasu pracy..." dostępną po naciśnięciu przycisku "Drukuj" z poziomu widoku okna "Listy obecności".
  • Na rachunku do umowy o dzieło i umowę zlecenia dodano pozycje "Zaliczka na podatek dochodowy" oraz "Pobrana zaliczka na podatek dochodowy", a usunięto "Zaliczka do urzędu skarbowego".