Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 12 » Zmiany w wersji 2.79.2015

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.79.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2015-11-24)

  • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
  • Poprawiono algorytmy wyliczania wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik przebywał w danym miesiącu najpierw na zwolnieniu chorobowym płatnym przez pracodawcę, a później płatnym przez ZUS.