Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2015 » Wersja 2.78.2015

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.78.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. listopada 2015)

  • Umożliwiono sporządzenie wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy osobno dla każdego pracownika. Wydruk dostępny jest w Lista obecności - Drukuj - Drukuj miesięczną ewidencję czasu pracy...
  • Wprowadzono w listach obecności możliwość wyboru nieobecności z powodu "Urlop rodzicielski" (Art. 182.1a Kodeksu Pracy).
  • Na oknie dodawania lub edycji umowy zlecenia w zakładce "Ustawienia" dodano parametr "W umowach do 200 zł stosuj zryczałtowany podatek dochodowy". Jeśli opcja jest włączona to przy umowach zlecenie i umowach o dzieło poniżej 200 zł podstawą opodatkowania jest kwota 200 zł.

Zmiany w późniejszej wersji 2.79.2015 z dnia 24. listopada 2015

Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.  Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.77.2015 z dnia 9. października 2015

W oknie widoku i na edycji pracownika, umowy oraz na oknie widoku i na edycji szablonu umowy dodano kolumnę i pole "Maksymalna ilość godzin pracy". Zawartość tego pola jest drukowana na umowie pod "Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 § 1 Kodeksu Pracy". Więcej informacji...