Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2015 » Wersja 2.77.2015

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.77.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 9. października 2015)

W oknie widoku i na edycji pracownika, umowy oraz na oknie widoku i na edycji szablonu umowy dodano kolumnę i pole "Maksymalna ilość godzin pracy". Zawartość tego pola jest drukowana na umowie pod "Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 § 1 Kodeksu Pracy".