Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2015 » Wersja 2.77.2015

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.77.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 9. października 2015)

W oknie widoku i na edycji pracownika, umowy oraz na oknie widoku i na edycji szablonu umowy dodano kolumnę i pole "Maksymalna ilość godzin pracy". Zawartość tego pola jest drukowana na umowie pod "Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 § 1 Kodeksu Pracy".

Zmiany w późniejszej wersji 2.78.2015 z dnia 6. listopada 2015

Umożliwiono sporządzenie wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy osobno dla każdego pracownika oraz wprowadzono w listach obecności możliwość wyboru nieobecności z powodu urlopu rodzicielskiego. Ponadto wprowadzono opcjonalnie pobieranie podatku zryczałtowanego przy umowach zlecenie i umowach o dzieło poniżej 200 zł. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.76.2015 z dnia 2. października 2015

Umożliwiono wskazanie na kalkulatorze wynagrodzeń rodzajów kosztów uzyskania przychodu. Więcej informacji...