Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 12 » Zmiany w wersji 2.77.2015

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.77.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2015-10-09)

W oknie widoku i na edycji pracownika, umowy oraz na oknie widoku i na edycji szablonu umowy dodano kolumnę i pole "Maksymalna ilość godzin pracy". Zawartość tego pola jest drukowana na umowie pod "Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 § 1 Kodeksu Pracy".