Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 13 » Zmiany w wersji 2.68.2015

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.68.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2015-06-12)

  • Na oknie dodawania lub edycji umowy w sekcji "Warunki zatrudnienia" dodano pole "Forma płatności wynagrodzenia". Pole umożliwia wybór płatności w formie przelewu lub gotówki.
  • Na oknach "Pracownicy, umowy" oraz "Listy płac" dodano pole "Forma płatności wynagrodzenia".
  • Wprowadzono miesięczne numerowanie rachunków za umowy zlecenia i umowy o dzieło. Numeracja ma format NR / MM / RRRR. Gdzie "NR" to numer kolejnego rachunku na liście płac w danym miesiącu.