Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2015 » Wersja 2.64.2015

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.64.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. maja 2015)

  • Na oknie "Pracownicy, umowy" dodano przycisk "Aneks" umożliwiający szybkie wystawienie aneksu do ostatniej umowy pracownika w kontekście, którego wywołano opcję.
  • Na oknie "Pracownicy, umowy" dodano w tabeli kolumnę "Aneks" określającą czy dany wiersz tabeli jest umową czy aneksem do umowy.
  • Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku. Dotychczas podgląd wydruku miał charakter wyłącznie poglądowy i nie odzwierciedlał dokładnie rzeczywistego wydruku. Obecnie podgląd wydruku ma charakter rzeczywisty i dokładnie odzwierciedla wydruk.
  • Zmieniono sposób informowania użytkownika o błędach podczas reorganizacji bazy danych. Dotychczas okna z błędami pojawiały się sukcesywnie w miarę postępu reorganizacji. Obecnie błędy nie są wyświetlane na bieżąco lecz na liście zbiorczej po zakończeniu reorganizacji. Ponadto raport z błędami zrzucany jest do pliku do folderu instalacyjnego.