Strona główna » Historia zmian » Kadry i Płace » 2.6.2012

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.6.2012

(Data wydania 2012-12-10)

  • Na oknie edycji Umowy w zakładce "Ustawienia" dodano parametr "Odprowadzaj składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych". Wyłączenie parametru powoduje nie uwzględnianie przy wyliczaniu kosztów pracodawcy składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Parametr ten widoczny jest tylko dla kobiet po 55 roku życia lub mężczyzn po 60 roku życia.
  • Dodano wydruk "Zestawienie kosztów pracodawcy". Wydruk dostępny jest z menu spod przycisku "Drukuj" dostępnego z poziomu okna "Listy płac".