Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2012 » Wersja 2.6.2012

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.6.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. grudnia 2012)

  • Na oknie edycji Umowy w zakładce "Ustawienia" dodano parametr "Odprowadzaj składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych". Wyłączenie parametru powoduje nie uwzględnianie przy wyliczaniu kosztów pracodawcy składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Parametr ten widoczny jest tylko dla kobiet po 55 roku życia lub mężczyzn po 60 roku życia.
  • Dodano wydruk "Zestawienie kosztów pracodawcy". Wydruk dostępny jest z menu spod przycisku "Drukuj" dostępnego z poziomu okna "Listy płac".

Zmiany w późniejszej wersji 2.7.2013 z dnia 27. grudnia 2012

Dodano możliwość utworzenia i edycji formularzy PIT-11, PIT-11K oraz PIT-4R oraz przycisk szybkiego wywołania ewidencji czasu pracy z poziomu okna wyliczania wynagrodzenia. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.5.2012 z dnia 23. listopada 2012

Wprowadzono automatyczne przeliczanie płac w otwartych miesiącach w przypadku wykrycia zmian w Konfiguracji. Więcej informacji...