Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2015 » Wersja 2.58.2015

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.58.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. marca 2015)

  • W zakładce "Zwolnienie" na oknie dodawania i edycji umowy dodano pole "Podstawa prawna zwolnienia" aktywne w przypadku gdy pracownik został zwolniony. Pole umożliwia podanie podstawy prawnej zwolnienia.
  • Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności w listach obecności - "Dzień wolny za pracę w dzień ustawowo wolny od pracy".
  • Wprowadzono zmiany mające na celu przyśpieszenie działania programy na dużych bazach danych.

Zmiany w późniejszej wersji 2.59.2015 z dnia 11. marca 2015

Wprowadzono poprawki w algorytmie zliczającym nieobecności mające na celu poprawę szybkości działania i wydajności programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.57.2015 z dnia 27. lutego 2015

Na oknie edycji umowy o pracę w zakładce "Harmonogram pracy" dodano pole "Data szkolenia BHP". Więcej informacji...