Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 14 » Zmiany w wersji 2.58.2015

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.58.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2015-03-06)

  • W zakładce "Zwolnienie" na oknie dodawania i edycji umowy dodano pole "Podstawa prawna zwolnienia" aktywne w przypadku gdy pracownik został zwolniony. Pole umożliwia podanie podstawy prawnej zwolnienia.
  • Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności w listach obecności - "Dzień wolny za pracę w dzień ustawowo wolny od pracy".
  • Wprowadzono zmiany mające na celu przyśpieszenie działania programy na dużych bazach danych.