Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2014 » Wersja 2.51.2014

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.51.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 5. grudnia 2014)

  • Umożliwiono dodawanie własnych komentarzy tekstowych przy poszczególnych dniach na liście obecności dla pracownika (Listy obecności - [ pracownik ] - Zmień - [ dzień ] - Zmień). Komentarz przeznaczony jest wyłącznie dla użytkownika/operatora aplikacji i nie jest umieszczany na żadnych wydrukach.
  • Umożliwiono wpisywanie i edycję własnych danych na świadectwach pracy. Podczas wyboru opcji wydruku świadectwa pracy wyświetlane jest okno z niektórymi polami ze świadectwa pracy z możliwością ingerencji w zawartość tychże pól.
  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano opcję "Wypowiedzenie na umowach zlecenia liczone w..." z możliwością wyboru opcji tygodniowej lub miesięcznej. W zależności od zdefiniowanej tu wartości wypowiedzenie liczone jest w tygodniach lub miesiącach