Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2012 » Wersja 2.5.2012

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.5.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 23. listopada 2012)

Wprowadzono automatyczne przeliczanie płac w otwartych miesiącach w przypadku wykrycia zmian w Konfiguracji.

Zmiany w późniejszej wersji 2.6.2012 z dnia 10. grudnia 2012

Wprowadzono możliwość nieuwzględnienia po stronie kosztów pracodawcy składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych dla kobiet po 55. roku życia i mężczyzn po 60. roku życia. Ponadto umożliwiono sporządzenie wydruku zestawienia kosztów pracodawcy. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.4.2012 z dnia 16. listopada 2012

Przy wyliczaniu płacy wprowadzono możliwość uwzględniania powiększonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy, możliwość uwzględniania kwoty wolnej od podatku oraz możliwość odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Więcej informacji...