Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 14 » Zmiany w wersji 2.48.2014

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.48.2014

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2014-11-07)

  • Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania list płac do księgi przychodów i rozchodów.
  • Do konfiguracji dodano nową zakładkę "Księgowanie". W sekcji tej umieszczono opcje służące do konfigurowania zasad współpracy z programem Księga do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
  • Na oknie "Listy płac" dodano przycisk "Zaksięguj" ("Wyksięguj") służący do ręcznego księgowania (wyksięgowywania) wypłat z księgi przychodów i rozchodów. Stan przycisku zależny jest od tego czy dany miesiąc został już zaksięgowany.