Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 15 » Zmiany w wersji 2.44.2014

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.44.2014

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2014-09-25)

  • Umożliwiono wyłączenie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Na oknie umowy w zakładce "Ustawienia" dodano przełączniki "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie emerytalne", "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie rentowe", "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie zdrowotne" oraz "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie wypadkowe".
  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano przełącznik "Uwzględnij ZUS na umowach zlecenie". Wyłączenie opcji powoduje domyślne wyłączenie na nowo dodawanych umowach zlecenie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.