Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2014 » Wersja 2.44.2014

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.44.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 25. września 2014)

  • Umożliwiono wyłączenie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Na oknie umowy w zakładce "Ustawienia" dodano przełączniki "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie emerytalne", "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie rentowe", "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie zdrowotne" oraz "Odprowadzaj składki na ubezpieczenie wypadkowe".
  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano przełącznik "Uwzględnij ZUS na umowach zlecenie". Wyłączenie opcji powoduje domyślne wyłączenie na nowo dodawanych umowach zlecenie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.45.2014 z dnia 3. października 2014

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.43.2014 z dnia 8. września 2014

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...