Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 15 » Zmiany w wersji 2.41.2014

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.41.2014

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 21. sierpnia 2014)

Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Uwaga! Pakiet nie tworzy skrótu uruchomieniowego do aplikacji Archiwum na Pulpicie i w menu Windows START. Aplikację należy uruchamiać bezpośrednio z folderu instalacyjnego (domyślnie Komputer - Dysk lokalny C: - Kadry i place).