Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2012 » Wersja 2.4.2012

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.4.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. listopada 2012)

  • Na oknie edycji umowy o pracę dodano zakładkę "Ustawienia". W zakładce tej dodano przełącznik "Koszty uzyskania przychodów powiększaj z tytułu dojazdów do pracy". Zaznaczenie w umowie tego parametru skutkować będzie stosowaniem przy wyliczaniu płacy powiększonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy.
  • Na oknie edycji umowy w zakładce "Ustawienia". W zakładce tej dodano przełącznik "Uwzględniaj kwotę wolną od podatku". Zaznaczenie w umowie tego parametru skutkować będzie pomniejszaniem podstawy opodatkowania o kwotę wolną od podatku.
  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Procent skł. na ubezp. wypadkowe [%]". Wartość tego parametru określa procent składki na ubezpieczenie wypadkowe płacone przez Pracodawcę przy wyliczaniu listy płac.

Zmiany w późniejszej wersji 2.5.2012 z dnia 23. listopada 2012

Wprowadzono automatyczne przeliczanie płac w otwartych miesiącach w przypadku wykrycia zmian w Konfiguracji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.3.2012 z dnia 13. listopada 2012

Dodano wydruk karty wynagrodzeń pracowników Więcej informacji...