Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2014 » Wersja 2.37.2014

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.37.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 9. maja 2014)

  • Na oknie "Listy płac" dodano kolumnę "Ekwiwalent urlopowy". Wyliczanie ekwiwalentu na oknie edycji płacy jest możliwe tylko dla pracowników dla których w danym miesiącu przypada ostatnia płaca. Przy polu "Ekwiwalent urlopowy" umieszczony jest przycisk, którego kliknięcie umożliwia podanie ilości dni urlopu za które wyliczony ma zostać ekwiwalent.
  • Na oknie wpisywania nieobecności dodano dwa nowe rodzaje nieobecności: "Choroba pracownika (płatne z ZUS 80%)" oraz "Choroba pracownika (płatne z ZUS 100%)".
  • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.