Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2014 » Wersja 2.37.2014

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.37.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 9. maja 2014)

  • Na oknie "Listy płac" dodano kolumnę "Ekwiwalent urlopowy". Wyliczanie ekwiwalentu na oknie edycji płacy jest możliwe tylko dla pracowników dla których w danym miesiącu przypada ostatnia płaca. Przy polu "Ekwiwalent urlopowy" umieszczony jest przycisk, którego kliknięcie umożliwia podanie ilości dni urlopu za które wyliczony ma zostać ekwiwalent.
  • Na oknie wpisywania nieobecności dodano dwa nowe rodzaje nieobecności: "Choroba pracownika (płatne z ZUS 80%)" oraz "Choroba pracownika (płatne z ZUS 100%)".
  • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.38.2014 z dnia 9. czerwca 2014

Na liście obecności umożliwiono wybór jako przyczyny nieobecności urlopu na żądanie oraz wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.36.2014 z dnia 26. kwietnia 2014

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...