Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 17 » Zmiany w wersji 2.24.2013

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.24.2013

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2013-10-21)

    knie edycji umowy w zakładce "Ustawienia" dodano parametr "Przysługująca ilość dni urlopu w roku". Domyślnie parametr przyjmuje wartość 26.
  • Podczas wpisywania nieobecności pracownikowi wprowadzono mechanizm informowania o przekroczeniu w danym roku ilości dni dostępnego urlopu.
  • Na oknie edycji listy obecności w zakładce "Liczba dni nieobecności w pracy" dodano sekcję "Liczba dni nieobecności w pracy z powodu (od początku roku)" zawierającą podsumowania dni nieobecności od początku roku w rozbiciu na przyczyny nieobecności.
  • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
  • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.