Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2013 » Wersja 2.24.2013

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.24.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 21. października 2013)

    knie edycji umowy w zakładce "Ustawienia" dodano parametr "Przysługująca ilość dni urlopu w roku". Domyślnie parametr przyjmuje wartość 26.
  • Podczas wpisywania nieobecności pracownikowi wprowadzono mechanizm informowania o przekroczeniu w danym roku ilości dni dostępnego urlopu.
  • Na oknie edycji listy obecności w zakładce "Liczba dni nieobecności w pracy" dodano sekcję "Liczba dni nieobecności w pracy z powodu (od początku roku)" zawierającą podsumowania dni nieobecności od początku roku w rozbiciu na przyczyny nieobecności.
  • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
  • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.

Zmiany w późniejszej wersji 2.25.2013 z dnia 14. listopada 2013

Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.23.2013 z dnia 16. września 2013

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...