Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2013 » Wersja 2.18.2013

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.18.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. czerwca 2013)

  • Na oknie edycji umowy o pracę dodano przełączniki "Odprowadzaj składki na Fundusz Pracy" oraz "Odprowadzaj składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych". Zastąpiły one dotychczasowy przełącznik "Odprowadzaj składki na Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz Fundusz Pracy".
  • Poprawiono algorytm wyliczania wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym.