Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 18 » Zmiany w wersji 2.13.2013

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.13.2013

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2013-03-12)

  • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
  • Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.