Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2013 » Wersja 2.13.2013

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.13.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. marca 2013)

  • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
  • Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.14.2013 z dnia 27. marca 2013

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.12.2013 z dnia 8. marca 2013

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...